sobota, 6 sierpnia 2011

Czasownik «βάλλω» i jego pochodne.

Podczas przedstawiania odmiany czasowników dla czasu przeszłego dokonanego (αόριστος), podałam przykład słowa  υποβάλλω – przedłożyć. W danym czasie jego formy wygladają nastepująco:

υπέβαλα
υπέβαλες
υπέβαλε
υποβάλαμε
υποβάλατε
υπέβαλαν

Czasownik «υποβάλλω» jest utworzony od czasownika dwusylabowego «βάλλω»  oraz przyimka «–υπο». Stąd właśnie występowanie litery «-ε» w koniugacji.

Następnym zagadnieniem jest pisownia. Dlaczego w teraźniejszym piszemy «-λλ» a w przeszłym «-λ» i jak to wygląda w innych czasach?

Czasownik podstawowy «βάλλω» oznacza:
-         strzelać, rzucać pociski; przykłady:
o       Tο πυροβολικό βάλλει από το πρωί κατά των θέσεων του εχθρού.
o       Ένα σύγχρονο πολυβόλο βάλλει χιλιάδες σφαίρες το λεπτό.
-         oskarzać kogoś, ganić; przykłady:
o       Bάλλει εναντίον μου για πολιτικούς λόγους.
o       Bάλλεται από παντού.
-         w związku frazeologicznym:
o       «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω» w sytuacji gdy ktoś oskarża innych nie widząc własnych błędow (“kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem”)
 
Czasownik ten jest rzadko używany w mowie potocznej, jednak znajomość jego odmiany jest bardzo istotna. Ma on bowiem ciekawą właściwość: tworzy pochodne z wiekszą liczbą przyimków niż inny czasownik i koniugacja dla wszystkich wygląda tak samo.
 
Wyróżniamy więc:
αμφιβάλλω [amfiválo] - wątpić
αναβάλλω [anaválo] – przekładać (na inny termin)
αντιπαραβάλλω [andiparaválo] – zestawiać, porównywać
αποβάλλω [apoválo] – przestawać mieć, zawieszać (w szkole), poronić
διαβάλλω [δiaválo] - potępiać
εισβάλλω [izválo] – szturmować, nacierać, najeżdżać, napierać
εκβάλλω [ekválo] – uchodzić (rzeka), wyrzucać coś siłą
εμβάλλω [emválo] – wkładać coś do czegoś, np: pomysł (przeciwieństwo εκβάλλω)
επιβάλλω [epiválo] – zmuszać
εφεσιβάλλω [efesiválo] – odwoływać się
μεταβάλλω [metaválo] - zmieniać
ξεπροβάλλω [kseproválo] – pojawiać się
πανικοβάλλω [panikoválo] - panikować
παραβάλλω [paraválo] - zestawiać
παρεμβάλλω [paremválo] – umieszczać coś, mieszać się do czegoś (rozmowy)
περιβάλλω [periválo] - otaczać
προβάλλω [proválo] – pojawiać się, prezentować
προκαταβάλλω [prokaaválo] – płacić z góry
προσβάλλω [prozválo] – obrażać kogoś
συμβάλλω [simválo] – przyczyniać się do
συνυποβάλλω [sinipoválo] - dołączać
υπερβάλλω [iperválo] – wyolbrzymiać, przesadzać
υποβάλλω [ipoválo] – przedłożyć

Poniższa tabela przedstawia formy czasownika «βάλλω» dla czasów prostych:

Czas gramatyczny
Odmiana czasownika «βάλλω»
l. poj.
l. mn.

ενεστώτας

βάλλω
βάλλεις
βάλλει


βάλλουμε
βάλλετε
βάλλουν

παρατατικός

έβαλλα
έβαλλες
έβαλλε


βάλλαμε
βάλλατε
έβαλλαν

αόριστος

έβαλα
έβαλες
έβαλε


βάλαμε
βάλατε
έβαλαν

μέλλοντας διαρκείας

θα βάλλω
θα βάλλεις
θα βάλλει


θα βάλλουμε
θα βάλλετε
θα βάλλουν

στιγμιαίος μέλλοντας

θα βάλω
θα βάλεις
θα βάλει


θα βάλουμε
θα βάλετε
θα βάλουν

Ilość liter λ- jest zależna od aspektu danego czasu. Jeśli czas jest dokonany, piszemyλ-. Tak więc w aspektach: ο αόριστος, ο στιγμιαίος μέλλοντας, ο παρακείμενος, ο υπερσυντέλικος i συντελεσμένος μέλλοντας, piszemy υπέβαλα, θα υποβάλω, έχω υποβάλει, είχα υποβάλει, θα έχω υποβάλει. Natomiast gdy aspekt jest niedokonany i kładziemy nacisk na czas trwania danej czynności, piszemyλλ-. Stąd ο ενεστώτας, ο εξακολουθητικός μέλλοντας i ο παρατατικός jest zapisywany nastepująco: υποβάλλω, υπέβαλλα, θα υποβάλλω.

Trzeba zwrócić również uwagę na fakt, iż czasownik «βάλλω», oraz jego pochodne, w aspektach dokonanym i niedokonanym wymawiane są tak samo. W tym wypadku prawidłowa pisownia zależy od kontekstu zdania.

Źródło:   “Learn Greek without a teacher. MANDESON.
                «Λεξικο για το σχολειο και το γραφειο». Γ. Μπαμπινιωτης. Αθηνα 2008.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz