niedziela, 3 lipca 2011

Παρατατικός – czas przeszły niedokonany cz. 1

W języku nowogreckim możemy wyróżnić dwa aspekty czasu przeszłego prostego: dokonany (αόριστος) i niedokonany (παρατατικός). Dziś zajmiemy się drugim aspektem, poznamy kiedy się go używa oraz jak tworzymy zdania w stronie czynniej i trybie oznajmiającym.

Παρατατικός jest używany, jesli chcemy okreslić:
-         czynność, ktora odbyła się w przeszłości i zależy nam na podkreśleniu jej czasu trwania, jejciąglości”:
Ο συγγραφέας χθες έγραφε όλη την νύχτα.
-          czynność powtarzającą się w przeszłości, jako odpowiednik angielskiego zwrotuused to…”:
Όταν ήμουν μικρή πήγαινα κάθε εβδομάδα στην πισίνα.
Κάθε πρωί ο κ. Παπουτσής διάβαζε την εφημερίδα στη βεράντα του σπιτιού του.
 Trzeba zaznaczyć, iz każda czynność mająca miejsce w przeszłości, może być wyrażona w czasie dokonanym lub niedokonanym. Różnica polega na tym, z jakiej perspektywy mówca postrzega dane wyrażenie, czy interesuje go ono jako całość, czy jako skład poszczególnych faz. Na przykład w zdaniach:
Χθες όλη μέρα έγραψα ένα γράμμα. (αόριστος)
Χθες όλη μέρα έγραφα ένα γράμμα. (παρατατικός)
różnica nie polega na rzeczywistym czasie trwania danej czynnosci. W pierwszym przypadku odbiera mówca czynność pisania listu jako całość (może chcieć podkreślić, iż przez cały dzien nie zrobil niczego innego), w drugim jako zdarzenie ciągłe (podkreślajac fakt, że na pisanie listu wykorzystał cały dzień).

TWORZENIE ZDAŃ W CZASIE PRZESZŁYM NIEDOKONANYM

Jak juz wiemy, w języku greckim występują dwie grupy koniugacji, według których odmieniamy czasowniki.KONIUGACJA PIERWSZA - Α’ΣΥΖΥΓΊΑ (Παρατατικός, οριστική έγκλιση)

Do tej koniugacji należą czasowniki w tabelce. Należy zwrócić uwagę na różnice w odmianie czasownikow dwusylabowych (oznaczone kolorem zielonym) i z odstępami od reguł (oznaczone kolorem czerwonym).

Έχω- mieć
τρώω – jeść
ξέρω – wiedzieć
θέλω- chcieć
λέω – mówić
γράφω- pisać
βλέπω- widzieć
φεύγω- odchodzić
κάνω- robić
πλένω- myć
μένω- mieszkać
σβήνω- gasić
χάνω- gubić
παίρνω- brać
κλείνω- zamykać
τρέχω- biegać
πίνω- pić
ρίχνω- rzucać
δίνω – dawać
κλέβω- kraść
παίζω- grać, bawić się
φτάνω- dosięgać
αγοράζω- kupować
αλλάζω- zmieniać
δουλεύω- pracować
αρχίζω- zaczynać
ταξιδεύω- podróżować
φωνάζω- krzyczeć
ανοίγω- otwierać
διαλέγω- wybierać
σπουδάζω- studiować
ετοιμάζω- przygotowywać
περιμένω- czekać
πηγαίνω- iść
διαβάζω- czytać, uczyć się
μαγειρεύω- gotować
καταλαβαίνω- rozumieć
μαθαίνω- uczyć się
πληρώνω – płacić

Czasownik έχω – mieć


OSOBA


CZASOWNIK
Εγώ
είχα
Εσύ
είχες
αυτός, αυτή, αυτό
είχε
Εμείς
είχαμε
Εσείς
είχατε
αυτοί, αυτές, αυτά
είχαν


Do czasownikow dwusylabowych, w przypadku czasu przeszłego niedokonanego, dodajemy na początek literę ε we wszystkich osobach, z wyjątkiem pierwszej i drugiej liczny mnogiej. Na dodaną wtedy literę “epsilon” pada akcent. Następnie dodajemy jedną z końcówek zamiast ostatniego -ω.


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
Εγώ
έγραφα
-α
Εσύ
έγραφες
-ες
αυτός, αυτή, αυτό
έγραφε
-ε
Εμείς
γράφαμε
-αμε
Εσείς
γράφατε
-ατε
αυτοί, αυτές, αυτά
έγραφαν
-αν

Czasowniki τρώω i λέω są odmieniane w ten sam sposob, jednak z z dodaniem litery «-γ» jak pokazuje tabelka. Taka odmiana wynika z faktu, iż w czasie teraźniejszym czasowniki τρώω i λέω mają również formę τρώγω oraz λέγω, jednak zdecydowanie rzadziej się jej używa.


OSOBA


ΛΈΩ

ΤΡΏΩ
Εγώ
‘ελεγα
έτρωγα
Εσύ
έλεγες
έτρωγες
αυτός, αυτή, αυτό
‘ελεγε
έτρωγε
Εμείς
λέγαμε
τρώγαμε
Εσείς
λέγατε
τρώγατε
αυτοί, αυτές, αυτά
έλεγαν
έτρωγαν

Dwa czasowniki: θέλω i ξέρω, są odmieniane w nieco inny sposob. Zamiast początkowego -ε, wstawiamy -η.


OSOBA


ΘΈΛΩ

ΞΈΡΩ
Εγώ
ήθελα
ήξερα
Εσύ
ήθελες
ήξερες
αυτός, αυτή, αυτό
ήθελε
ήξερε
Εμείς
θέλαμε
ξέραμε
Εσείς
θέλατε
ξέρατε
αυτοί, αυτές, αυτά
ήθελαν
ήξεραν

W przypadku czasowników o większej ilości sylab, dodajemy te same koncówki, zmieniamy akcent z wyjatkiem pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej, gdzie akcent pozostaje taki jak w bezokoliczniku. Zasada jest taka, iż akcent pojawia się na trzeciej sylabie od końca.


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
Εγώ
δούλευα
-α
εσύ
δούλευες
-ες
αυτός, αυτή, αυτό
δούλευε
-ε
εμείς
δουλεύαμε
-αμε
εσείς
δουλεύατε
-ατε
αυτοί, αυτές, αυτά
δούλευαν
-αν


KONIUGACJA DRUGA - Β’ΣΥΖΥΓΊΑ (Παρατατικός, οριστική έγκλιση)

W przypadku drugiej koniugacji czasowniki pierwszej i drugiej grupy w czasie przeszłym niedokonanym mają takie same koncówki.

 pierwsza grupa - ατάξη

Do tej grupy należą czasowniki:

μελετώ- studiować
χτυπώ- uderzać
μιλώ- mówić
πηδώ- skakać
πονώ- boleć
χαιρετώ- witać
φορώ- nosić
τολμώ- odważać się
τιμώ- szanować,         
          honorować
περπατώ- iść
μεθώ- upijać się
περνώ- przechodzić
κολυμπώ- pływać
γελώ- śmiać się
αγαπώ- kochać
διψώ- być spragnionym
εκτιμώ- doceniać
βοηθώ- pomagać
ξεκινώ- zaczynać
πετώ- latać
μετρώ- liczyć
ρωτώ- pytać
σπαταλώ- marnować
ζητώ- pytać o coś
κρατώ- utrzymywać, 
             trzymać
ξεχνώ- zapominać
πουλώ- sprzedawać
σταματώ- zatrzymać

W celu odmiany danego czasownika należy wyrzucić ostatnią literę wyrazu –ώ i dodać odpowiednią dla danej osoby koncówkę:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
Εγώ
αγαπούσα
               -ούσα
Εσύ
αγαπούσες
               -ούσες
αυτός, αυτή, αυτό
αγαπούσε
               -ούσε
Εμείς
αγαπούσαμε
               -ούσαμε
Εσείς
αγαπούσατε
               -ούσατε
αυτοί, αυτές, αυτά
αγαπούσαν
                -ούσαν


KONIUGACJA DRUGA - Β’ΣΥΖΥΓΊΑ (Παρατατικός, οριστική έγκλιση)
 druga grupa - β’τάξη

Do tej grupy należą czasowniki:

αργώ– spóźniać się
αδιαφορώ- być obojętnym
                   na
ακολουθώ- śledzić
συγχωρώ- wybaczać
περιφρονώ- gardzić
ζω- żyć
απορώ- zastanawiać się
απασχολώ- zatrudniać
καλώ- zapraszać
παρακολουθώ- śledzić
χρησιμοποιώ- używać
ομολογώ- przyznać
ικανοποιώ- zadowalać
διατηρώ- utrzymywać
προσπαθώ- próbować
θεωρώ- uważać że
συγκινώ- wzruszać
οδηγώ- prowadzić
πληροφορώ- informować
πληρώ- wypełniać
ταχυδρομώ- wysyłać
τηλεφωνώ- telefonować
κατηγορώ- oskarżać
αδικώ- być
             niesprawiedliwym
επικοινωνώ- komunikować
                     się
εξηγώ- tłumaczyć
εξυπηρετώ- usługiwać
παρηγορώ- pocieszać
τιμωρώ- karać
ενοχλώ- przeszkadzać
δημιουργώ- tworzyć
κατοικώ- mieszkać, żyć

W celu odmiany danego czasownika należy wyrzucić ostatnią literę wyrazu –ώ i dodać odpowiednią dla danej osoby koncówkę:


OSOBA


CZASOWNIK

KOŃCÓWKA
Εγώ
εξηγούσα
-ούσα
Εσύ
εξηγούσες
-ούσες
αυτός, αυτή, αυτό
εξηγούσε
-ούσε
Εμείς
εξηγούσαμε
-ούσαμε
Εσείς
εξηγούσατε
-ούσατε
αυτοί, αυτές, αυτά
εξηγούσαν
-ούσαν


Źródła:
1)       Χρ. Κλαιρης, Γ. Μπαμπινιωτης, «Συνοπτικη γραμματικη της νεας ελληνικης», Ελληνικα γραμματα, Αθηνα 2007.
2)       “Learn greek without a teacher”, Διαγορας εκδοσεις

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz